Templom története

Kezdetek

Kőszárhegyet önálló lelkészséggé Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök alapította 1946-ban, ezt megelőzően Szabadbattyán fíliája volt. Templomunkat kezdetben az építtetők Kalot kultúrháznak szánták, amelynek gondolata Ágh Kálmán adminisztrátortól ered, aki fáradhatatlan munkásságával a szép és nemes gondolatot megvalósította. 1942-ben meghalt Horváth Imre apátplébános, aki végrendeletében 5000 pengős
adományával megvetette a kőszálhegyi aklot kultúrház alapjait. Ezzel a nemes célt szolgáló adományával a fiatalság szívében kívánta ápolni a krisztusi élet valláserkölcsi alapját. A kultúrház építésénél nagy számban lelkesen és jól szervezetten részt vettek a aklot ifjúság és a helyi levente egylet tagjai. A hiányzó pénzt színdarabok, bálok és versenyek bevételéből teremtették elő. 1948-ban a allot kultúrházat a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére kápolnává alakították.

Krisztus keresztje

A Szent Kereszt, amelyen Isten Fia meghalt a világ üdvösségéért. A keresztény ember számára a Szent Kereszt a dicsőség jelvénye, a bűn és a halál fölötti győzelem jele. A hívő ember úgy tekint Jézus keresztjére, mint az Isteni szeretet megnyilatkozására. Isten azért küldte hozzánk Egyszülött Fiát, az ért adta oda értünk, hogy kinyilvánítsa végtelen, eltékozolhatatlan szeretetét. Jézus azonban nem csak arra vállalkozott, hogy tanúságot tegyen az Atya szeretetéről, hanem arra is példát adott nekünk, hogy mivel lehet, és mivel kell viszonoznunk ezt a szeretetet. Pál apostol így foglalja össze a krisztusi magatartást: “Megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” Az ember szeret istenkedni, lázadni és a saját akaratát követni. Jézus azonban arra tanít, hogy az ember boldogsága: Isten akaratának teljesítése. Nem az erőszak, nem a politika, nem a gazdagság, nem a tudomány, nem a művészet emeli föl a világot, hanem Isten akaratát teljesítő szeretet. Jézus tanítása, élet és a szeretetből vállalt keresztáldozata mélységes értelmet ad életünknek, és alkalmas arra, hogy megteremtse a szeretet kultúráját zavaros világunkban.

A tartalom védett!